Kadra - prywatne przedszkole Lokomotywa

KadraPATRYCJA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jest absolwentką studiów magisterskich: Pedagogika społeczno – opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie oraz Zarządzanie Oświatą w Małopolskim Centrum Edukacji. Dodatkowo ukończyła studia licencjackie na kierunku Promocja zdrowia i kosmetologia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promomocji Zdrowia. Umiejętności zawodowe zdobyła podczas kilkuletnie pracy w Klubach Malucha, Przedszkolach oraz podczas prowadzenie własnego Punktu Przedszkolnego. Jest osobą bardzo otwartą, posiadającą niespożyte zasoby energii i optymizmu. Praca z dziećmi pozwala jej te energię jeszcze bardziej wyzwalać, a uśmiechy na buźkach dzieci są dla niej czymś bezcennym. Chętnie poddaje się nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Lubi uczyć się nowych rzeczy i przekazywać tę wiedzę dzieciom. Jej atutami są: pasja z jaką podchodzi do współpracy z dziećmi, cierpliwość, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, punktualność. Motto; które towarzyszy jej od lat….

„Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.”                                                                                              
                                                                                                            Albert Camus

W wolnych chwilach uwielbia tańczyć, to jej druga życiowa pasja, pływa, jeździ na snowboardzie i nartach oraz interesuje się behawiorystyką psów.

 

BERNADETA - DYREKTOR DS NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca, instruktor tańca sportowego, trener szkoleniowy, animator zabaw, dogoterapeuta/kynolog); studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; dodatkowe kwalifikacje: organizacja i zarządzanie oświatą, muzyka, taniec, dziennikarstwo; pozostałe wykształcenie: język niemiecki, język migowy; kursy i szkolenia: rozwijające w/w kwalifikacje i wykształcenie. Zainteresowania naukowe: m.in. aktywność taneczna, zabawa, ekspresja sceniczna, twórczości, kreatywność. Problematyka zajęć ze studentami obejmuje szeroko pojętą tematykę pedagogiki elementarnej. Od wielu lat łączy działalność naukową, dydaktyczną i zawodową. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka wielu publikacji naukowych i metodycznych. Współpracująca m.in. z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadząc warsztaty m.in. z zakresu gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, tańca, muzyki i ruchu, zastosowania języka migowego w zabawach i zajęciach dla dzieci.


JUSTYNA - WYCHOWAWCA MŁODSZEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ ; nauczyciel języka angielskiego

Jest studiów magisterskich: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie. Jednakże jest również absolwentką studiów podyplomowych o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz studiów licencjackich asystent osoby niepełnosprawnej. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała w tćmi, gdyż to właśnie one pobudzają do twórczego i aktywnego działania pedagogicznego oraz wyrakcie studiów, a także poprzez sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wyjazdów wakacyjnych, pracy jako niania oraz wolontariatu w Stowarzyszeniu „Wiara i Światło Kruszynki”. Bardzo ceni sobie współpracę z dzieznaczają kierunek powołania zawodowego. Jest przekonana, iż jej predyspozycje osobowościowe, zdolności artystyczne oraz ciepły kontakt z dziećmi pozytywnie wpłynie na ich wszechstronny rozwój i edukację. W czasie wolnym pomaga dziadkom w gospodarstwie, pływa oraz poszerza wiedzę dotyczącą swojego wykształcenia. Jej pasją jest czytanie książek – szczególnie dotyczących rozwoju dziecka i jego stymulacji, wpływu negatywnych czynników na jego rozwój jak i również wieloaspektowej pomoc

 

 


KASIA - WYCHOWAWCA MŁODSZEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów, podczas odbywania praktyk studenckich m.in. w szkole, przedszkolu, domu dziecka, a także jako wolontariusz w Ośrodku Opiekuńczo–Wychowawczym, ale przede wszystkim w czasie wieloletniej pracy jako opiekun dziecięcy w prywatnym Klubie Malucha. Jest osobą otwartą i wrażliwą na potrzeby swoich wychowanków. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i ogrom satysfakcji, a patrzenie na to jak się rozwijają i uśmiechają jest dla niej najlepszym podziękowaniem. Oprócz zamiłowania do pracy z dziećmi lubi aktywnie spędzać wolny czas zdobywając kolejne górskie szczyty oraz podróżując i odkrywając uroki rozmaitych zakątków Polski i Europy

 


EWELINA - WYCHOWAWCA STARSZEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ ; Trener 1-ego stopnia Sensoplastyki® - Plastyki Sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacji: Pedagogika wczesnoszkolna, a także studia licencjackie w Akademii Ignatianum w Krakowie - specjalizacja: Wychowanie przedszkolne. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako opiekun grupy w żłobku oraz dzienny opiekun w placówce dziennej opieki nad dziećmi, a także odbywając praktyki w przedszkolach i szkole. Ponadto zajmowała się indywidualną opieką nad dziećmi. Była animatorem na urodzinach.

Ewelina prowadzi w przedszkolu i żłobku zajęcia z Sensoplastyki®, ukończyła kurs trenerski 1-ego stopnia uprawniający do prowadzenia zajęć autorską metodą „Sensoplastyka® - Plastyka Sensoryczna”.
Od zawsze marzyła i wiedziała, że w przyszłości chce pracować z dziećmi, gdyż to sprawia jej radość. Po kilkuletniej pracy z dziećmi stwierdza, iż jest pedagogiem nie tylko z wykształcenia, ale także z zamiłowania. Uważa, że uśmiech i zadowolenie dziecka jest najlepszą nagrodą za trud włożony w jego wychowanie, edukację. Zdanie, które towarzyszy jej w pracy oraz w życiu brzmi: „Nawet ktoś mały i słaby, nie jest bezwartościowy. Tylko wytrwały i odważny wie, że ważny jest każdy”.
Lubi podróżować po polskim wybrzeżu, a w wolnych chwilach jeździć na rowerze i czytać, od niedawna czas ten pochłania także nowe hobby, jakim jest fotografowanie


 


AGNIESZKA - INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ; POMOC W PRZEDSZKOLU  

Absolwentka studiów magisterskich: Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją Gimnastyka korekcyjna i edukacja zdrowotna na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w ramach licznych praktyk oraz obozów sportowych dla dzieci. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi. Jest instruktorką pływania, snowboardu oraz animatorką czasu wolnego. 

W żłobku i przedszkolu prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dbając o prawidłową postawę naszych podopiecznych. Jej zajęcia są pełne śmiechu i dobrej zabawy, połączonej z ćwiczeniami. 

Agnieszka jest gejzerem energii – zarówno w pracy, jak i w życiu. Wolne chwile spędza bardzo aktywnie – najchętniej w górach zdobywając kolejne szczyty, na wspinaczce, rowerze, a zimą na snowboardzie. W wolnych chwilach czyta książki, słucha muzyki, ogląda filmy  
 JOANNA - INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNO - RYTMICZNYCH  

Jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale Edukacja Muzyczna i Muzykoterapia. Odbyła również studia podyplomowe w zakresie „Pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuję Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prywatnie jest mamą dwóch córeczek i żoną dzielnego polskiego żołnierza. 

11 lat z pasją aktywnie bawiła i umuzykalniała dzieci nad morzem, a teraz u podnóża gór szuka ich uśmiechu. Muzyka to tak uniwersalny język dzięki któremu można porozumieć się z każdym, w każdym wieku. A im młodsze dziecko, tym bardziej wrażliwe na otaczające go dźwięki. Podczas zajęć towarzyszy jej pianino, flet prosty i bogate instrumentarium perkusyjne by wraz z dziećmi tworzyć akompaniament do piosenek i utworów muzyki klasycznej. Podczas zajęć dzieci tworzą muzykę, śpiewają, słuchają, improwizują, tańczą, relaksują się ale przede wszystkim dobrze bawią w krainie muzyki.Każde zajęcia są inne, nastawione na osiąganie innych celów, innych potrzeb zarówno grupy jak i indywidualnie dziecka. Zachwyca się pracą z dziećmi a każdy kolejny rok przynosi jej więcej satysfakcji zawodowej, ale przede wszystkim - osobistej radości.

 

DOROTA - LOGOPEDA

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku filologia polska z logopedią, studentka Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierunku neurologopedia. Od 2010 roku jest czynnym logopeda, od sierpnia 2014 roku właścicielka gabinetu „Droga do słowa”, obecnie prowadzi terapię logopedyczną dzieci w krakowskich żłobkach „Malutkowo” oraz „Lokomotywa2”, w Przedszkolu nr 92 w Krakowie, a także w przedszkolu „Zielona polanka” w Mogilanach. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!