Plan dnia - prywatne przedszkole Lokomotywa

Dla Rodziców

PLANY DNIA

Grupa młodsza 

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

7:00 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna, gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe

Działania wykraczające poza podstawę programową

8:00 - 8:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

30 min z puli

1 godziny

8:30 – 9:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie 

30 min  z puli

2 godzin

9:00 – 9:15

Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową 

15 min

z  puli 1 godziny

9:15 – 10:45

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

II śniadanie

1godz 30 min z puli2 godzin

10:45 – 12.00

Przygotowania do wyjścia na zewnątrz 

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery 
i wycieczki.

1godzina 15 mi z puli co najmniej  1 godzina 15 min

12.00-12.30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad (I cz. – Zupa)

30 min  z puli

2 godzin

12:30-13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu 
i zainteresowań dzieci
 

30 min z puli 1 godziny

13:00 – 13:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad (II cz. – Drugie Danie )

Działania wykraczające poza podstawę programową

13:30 – 15:00

Leżakowanie

15:00-15:45

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,. Aktywność własna dzieci

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Podwieczorek

15:45 – 17:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

Grupa starsza

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

7.00 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna, gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe

Działania wykraczające poza podstawę programową

8:00 - 8:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

0,5 godzinyz puli

1 godziny

8:30 – 9:00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I śniadanie 

0,5 godziny  z puli

2 godzin

9:00 – 9:30

I zajęcia dydaktyczne zgodne z realizacją podstawy programowej z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

0,5 godziny

z  puli 1 godziny

9:30 – 10:00

Zabawy swobodne dzieci

 

0,5 godziny z puli 1 godziny

 

10:00 – 10:30

II zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową

Gimnastyka ( wtorek i czwartek)

0,5 godziny z puli 1 godziny

 

10:30 – 11.00

 

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne 

II śniadanie

0,5 godziny z puli2 godzin

11:00 – 12.00

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze na placu zabaw, w parku, na boisku, spacery, wycieczki

Rytmika (11.00-11.30 środy) 

1 godzina z puli 1 godziny

12.00-12.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

Obiad I cz - Zupa

0,5 godziny  z puli

2 godzin

12:30-13:00

Język angielski (wtorek, czwartek)

Zabawy z językiem angielskim

0,5 godziny z puli 2 godzin

13:00 – 13:30

Czynności samoobsługowe porządkowe

Obiad II cz – Drugie Danie

Działania wykraczające poza podstawę programową

13:30 – 14:30

Odpoczynek wg indywidualnych potrzeb

14:30-15:45

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

Czynności samoobsługowe porządkowe

Podwieczorek

15:45 – 17:30

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne 
z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z placu zabaw 

Grupa młodsza


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa starsza


 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9:00 – 9:30

Dogoterapia (raz w miesiącu)

 

Język Angielski CeLingua

 

Zajęcia taneczne

9:30 – 10:00

Sensoplastyka  ( co 2 tygodnie)

 

 

 

 

 

10:30 – 10:45

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

11:50 – 12:20

 

 

Zajęcia Muzyczne _Myszka Franciszka

 

 

15:00 – 15:30

Gimnastyka Korekcyjna

Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne

Gimnastyka Korekcyjna

 

ZAJĘCIA DODATKOWE GRUPA MŁODSZA ( BIEDRONECZKI)

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania język angielski gif

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!