Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa w Nowym Sączu na ul. Wiśniowieckiego 22 - prywatne przedszkole Lokomotywa

O PROJEKCIE

Lokomotywa – niepubliczne Przedszkola w Małopolsce

 

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Niepubliczne Przedszkola „Lokomotywa” w Nowym Sączu na ul. Wiśniowieckiego 22 oraz w Krzeszowicach i Bochni powstały w ramach Projekt   pt.   „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce” jest realizowany w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

Dla kogo?

 

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  rodziców, opiekunów, którzy dostrzegają  wartość w edukowaniu dzieci od najmłodszych lat życia, poprzez nabywanie przez nie kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów, umacnianie poczucia własnej wartości na tle grupy rówieśników. Nasz projekt to  szansa dla wszystkich dzieci, również tych, które wymagają  większej dbałości o ich rozwój,  podczas zajęć rewalidacyjnych będą mieli możliwość i szansę wyrównania deficytów wynikających z zaburzeń edukacyjnych i rozwojowych. 

 

 

Jakie są cele projektu?

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i zwiększenie o 56 liczby miejsc przedszkolnych w Małopolsce poprzez stworzenie 3 przedszkoli dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie Krzeszowic, Bochni i Nowego Sącza

W ramach projektu powstaną 3 placówki, zapewniające opiekę dzieciom od 2,5 roku życia:  :  

 • Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” – Bochnia – ul. Trudna 64
 • Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” – Nowy Sącz – ul. Wiśniowieckiego 22
 • Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa" - Krzeszowice ul. Kościuszki 37

 

Jakie są koszty?

Koszt pobytu dziecka w placówce wynosi;

 • 350zł, wpisowe 0zł, zajęcia dodatkowe 0zł

Opłaty te zostały już proporcjonalnie pomniejszone o wartość przewidywanych dotacji w roku 2018 (w ramach resortowego programu rządowego Maluch oraz w ramach dotacji Urzędu Miasta Kraków).

 

Opłata zawiera:

 • całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu z placem zabaw i własną, domową i zdrową kuchnią,
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia rewalidacyjnej, angielski, gimnastyka, dogoterapia,
 • opiekę logopedyczną,
 • opieka medyczna (poprzez zatrudnienie pielęgniarki/położnej),
 • całodzienne wyżywienie

 

GWARANTUJEMY, ŻE RODZIC NIE BĘDZIE PONOSIŁ JUŻ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.  


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!