Kadra - prywatne przedszkole Lokomotywa

Kadra


     

Edyta Kowalska - dyrektor Żłobka i Przedszkola

Ukończyłam położnictwo na MSZ w Tarnowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na  kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza.
Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zarzadzanie w oświacie.  Ukończyłam szkolenie z zakresu diagnozy przedszkolaka oraz  szkolenie w konstruowaniu Arkuszów diagnostycznych. Praca z dziećmi stała się moją pasja i sprawia mi wiele radości.

       

Wioletta Gębarowska - nauczyciel, pedagog

jestem nauczycielem oligofrenopedagogiem, pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogikla opiekuńczo-wychowawcza w Kielcach oraz studia podyplomowe z oligofrenopeadgogiki, studia podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości z możliwości obserwowania ich rozwoju, a uśmiech na twarzy dziecka jest największą nagrodą.


     

Monika Sowińska - nauczyciel

Jestem absolwentką Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktywnie włączałam się też w działalność Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”, działającym na terenie uczelni. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczając na kursy i szkolenia dotyczące innowacji w edukacji, nowych metod nauczania oraz animacji zabaw dziecięcych. Praca w przedszkolu daje mi ogromną satysfakcję, cieszy mnie każdy, nawet najmniejszy, postęp dziecka.  Podczas studiów bardzo zainspirowały mnie pedagogika Marii Montessori oraz Janusza Korczaka i staram się wykorzystywać ich zasady i metody w swojej codziennej pracy pedagogicznej. Szczególnie przyświeca mi w niej piękna myśl  Janusza Korczaka: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał…”.

         
 
     

Anna Sitko - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Praca z dziećmi pozwala mi realizować marzenia zawodowe, dając mi jednocześnie wiele radości i satysfakcji. Nic tak nie podnosi na duchu jak prawdziwy i szczery uśmiech dziecka, który traktuję jako nagrodę za wysiłek i serce wkładane w jego nauczanie i wychowanie.W swojej pracy staram się kierować myślą Janusza Korczaka: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.
Uwielbiam muzykę - od sakralnej, klasycznej po pop, rock i jeszcze mocniejsze brzmienia. Moją pasją - oprócz pracy z dziećmi - jest śpiew. Spełniam ją będąc członkiem Chóru Mieszanego Educatus - chóru Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


   

Anna Bomba - psycholog

Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą sensorycznej terapii widzenia, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą ds.  uzależnień.

 

Jestem absolwentką  Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczno-sądowa. Ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunkach:  przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Zarządzanie instytucją Oświatową w zreformowanym systemie edukacji - Menedżer Oświaty. W  Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Brzegu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W tejże uczelni podjęłam również studia kwalifikacyjne na kierunku Integracja sensoryczna uzyskując tytuł terapeuty integracji sensorycznej z wpisem na listę terapeutów Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej. Odbyłam szkolenie zwiększające kompetencje kadry w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku” organizowane przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym. Uzyskałam certyfikat uczestnictwa na szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych „Trening Umiejętności Komunikacyjnych”. Uczestnicząc w szkoleniu organizowanym przez Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju uzyskałam upoważnienie do prowadzenia zajęć autorską metodą Sensorycznej Terapii Widzenia. Wiedzę na temat różnych metod wychowawczych poszerzałam uczestnicząc w warsztatach psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Uzyskałam certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji pt. Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia.  

 

Jestem absolwentką Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ukończyłam studia z zakresu  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktywnie włączałam się też  w działalność Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”, działającym na terenie uczelni. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczając na kursy i szkolenia dotyczące innowacji w edukacji , nowych metod nauczania oraz animacji zabaw dziecięcych. Praca w przedszkolu daje mi ogromną satysfakcję, cieszy mnie każdy, nawet najmniejszy, postęp dziecka.  Podczas studiów bardzo zainspirowały mnie pedagogika Marii Montessori oraz Janusza Korczaka i staram się wykorzystywać ich zasady i metody w swojej codziennej pracy pedagogicznej. Szczególnie przyświeca mi w niej piękna myśl  Janusza Korczaka : „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał…”.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!