Kadra - prywatne przedszkole Lokomotywa

Kadra

     

Edyta Kowalska - dyrektor Żłobka i Przedszkola

Z zawodu jestem położną, nauczycielem i pedagogiem.

Ukończyłam  MSZ  w Tarnowie- położnictwo, oraz  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie   o kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza. Ukończyłam również studia podyplomowe z pedagigiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zarzadzanie w oświacie. Przez ostatnie 8 lat pracowałam z dziećmi w Tarnowie. Pracując przekonałam się, że od jakości opieki w początkowym okresie rozwoju dziecka, zależy rozwój w pózniejszych latach jego życia. Dlatego też edukacja dziecka jest tak ważna. Uczmy dzieci przez zabawę.

 

Głównym celem mojej pracy jest właściwa opieka i dbanie o rozwój dziecka.

         

     

Bożena - nauczyciel

Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi, które zdobywała pracując w żłobku publicznym. Odbywała praktyki zawodowe w Niepublicznym Niepłatnym Przedszkolu w Tarnowie. Uczestniczy w warsztatach i szkoleniach  w celu poznawania nowoczesnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Brała udział w kursach z pedagogiki zabawy (KLANZA) oraz Animatora Czasu Wolnego Dzieci i Dorosłych.

         
 
     

Anna - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Praca z dziećmi pozwala mi realizować marzenia zawodowe, dając mi jednocześnie wiele radości i satysfakcji. Nic tak nie podnosi na duchu jak prawdziwy i szczery uśmiech dziecka, który traktuję jako nagrodę za wysiłek i serce wkładane w jego nauczanie i wychowanie.W swojej pracy staram się kierować myślą Janusza Korczaka: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.
Uwielbiam muzykę - od sakralnej, klasycznej po pop, rock i jeszcze mocniejsze brzmienia. Moją pasją - oprócz pracy z dziećmi - jest śpiew. Spełniam ją będąc członkiem Chóru Mieszanego Educatus - chóru Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!