Zajęcia dodatkowe - prywatne przedszkole Lokomotywa

Zajęcia dodatkowe

Stawiając sobie za cel wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych, zapewniamy im mnóstwo bezpłatnych zajęć dodatkowych:


 • dogoterapia
 • logopedia
 • język angielski
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • bajkoterapia
 • matematyka na wesoło (rozwijanie inteligencji matematycznej)
 • teatry dziecięce
 • nauka czytania metoda Ireny Majchrzak
 • warsztaty podróżnicze
 • warszta kulinarne
 • zajęcia z psychologiem, w razie potrzeby indywidualne
  Wszytskie zajęcia prowadzimy w formie zabawy.

Program pracy z dziećmi

Inspiratorką programu pracy z dziećmi w Żłobku i Przedszkolu Lokomotywa jest Maria Montessori - włoska lekarka i pedagog, jedna z najwybitniejszych reformatorek wychowania dzieci.

Podkreślała ona potrzebę wszechstronnego rozwoju dziecka przez zaspokojenie jego naturalnych potrzeb. Wspierała spontaniczną i twórczą aktywność dziecka oraz kształcenie jego zmysłów.

Krytykowała współczesną sobie szkołę, której symbolem była „szkolna ławka” - wyrażająca bezruch i tłumienie aktywności dzieci. Uważała, iż należy rozwijać samodzielność dziecka, wiarę w jego własne siły oraz pracować nad osiągnięciem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem. Głosiła iż należy u dziecka wypracować postawę posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli.

W pracy z dziećmi będziemy wykorzystywać metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu prof. dr hab. Marty Bogdanowicz
 • Metoda Carla Orffa
Z wykorzystaniem tych metod będą prowadzone zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczno – muzyczne i inne.
 


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!