Cennik - prywatne przedszkole Lokomotywa

Cennik

WPISOWE

250,00 zł – wpłata jednorazowa, ważna przez cały pobyt dziecka od żłobka do przedszkola

CZESNE

 • 650,00 zł
 • 500,00 zł – dla drugiego i każdego następnego dziecka w żłobku Lokomotywa (zniżka 150 zł)          
 • 1000,00 zł - jeśli dziecko nie jest zameldowane na terenie Krakowa

WYŻYWIENIE

 12 zł/dziennie

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • j. angielski – 0,00 zł
 • gimnastyka korekcyjna – 0,00 zł
 • rytmika – 0,00 zł
 • dogoterapia – 0,00 zł
 • zajęcia plastyczne – 0,00 zł
 • terapia logopedyczna – 0,00 zł
 • bajkoterapia – 0,00 zł
 • arteterapia – 0,00 zł
 • występy teatrów dziecięcych – 0,00 zł

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 50,00 zł (opłata roczna)

PODRĘCZNIKI

nie dotyczy

UBEZPIECZENIE

35 – 45 zł – opłata dobrowolna

 

NA PROŚBĘ RODZICÓW JESTEŚMY TEŻ W STANIE UDOSTĘPNIĆ PLACÓWKĘ W DNI WOLNE OD PRACY NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECKA

KONTO BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY:

NR KONTA BANKOWEGO: 03 8815 0002 0000 0005 1129 0098

ADRES ODBIORCY:

Małopolskie Centrum Edukacji

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, placówka (np. Jaś Kowalski/marzec/Kraków Radzikowskiego)

 

um

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.  Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, ze dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.  Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84,  e-mail: bz.umk@um.krakow.pl” 


Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” w Krakowie (Radzikowskiego 47c), został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2017. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 400 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!