Kadra - prywatne przedszkole Lokomotywa

Kadra

PATRYCJA - DYREKTOR ŻŁOBKA

Jest absolwentką studiów magisterskich: Pedagogika społeczno – opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie oraz Zarządzanie Oświatą w Małopolskim Centrum Edukacji. Dodatkowo ukończyła studia licencjackie na kierunku Promocja zdrowia i kosmetologia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promomocji Zdrowia. Umiejętności zawodowe zdobyła podczas kilkuletnie pracy w Klubach Malucha, Przedszkolach oraz podczas prowadzenie własnego Punktu Przedszkolnego. Jest osobą bardzo otwartą, posiadającą niespożyte zasoby energii i optymizmu. Praca z dziećmi pozwala jej te energię jeszcze bardziej wyzwalać, a uśmiechy na buźkach dzieci są dla niej czymś bezcennym. Chętnie poddaje się nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Lubi uczyć się nowych rzeczy i przekazywać tę wiedzę dzieciom. Jej atutami są: pasja z jaką podchodzi do współpracy z dziećmi, cierpliwość, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, punktualność. Motto; które towarzyszy jej od lat….

„Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.”                                                                                              
                                                                                                            Albert Camus

W wolnych chwilach uwielbia tańczyć, to jej druga życiowa pasja, pływa, jeździ na snowboardzie i nartach oraz interesuje się behawiorystyką psów.


EWA - OPIEKUNKA GRUPY MALUCHÓW W ŻŁOBKU, PIELĘGNIARKA

Ewa Rudnik – pielęgniarka dyplomowana, ukończyła studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie otrzymując (po 4 latach nauki zawodu), w roku 2010 tytuł licencjonowanej pielęgniarki. O roku 2010 zdobywała doświadczenie z Dziećmi niepełnosprawnymi w różnym wieku (od 5-23 lat ), niepełnosprawnymi umysłowo w każdym stopniu, sprawując opiekę pielęgniarską nad młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni. Od roku 2011 do dnia dzisiejszego kontynuuje swoje zamiłowanie do pracy w zawodzie sprawując opiekę pielęgniarską i ogólnowychowawczą nad Dziećmi żłobkowymi w wieku do lat 3. Jej największą przyjemnością jest spełnianie siebie w roli pielęgniarki i opiekuna ponieważ jej praca od początku wiązała się i nadal wiąże z kontaktami z najmłodszym pacjentem jak i jego rodzicem. Chętnie udziela informacji i porad w zakresie żywienia, opieki pielęgnacyjnej oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem psychoruchowym dzieci przebywających w placówce. Pani Ewa udziela pierwszej pomocy przedmedycznej oraz edukuje rodziców dzieci w podejściu indywidualnym i całościowym. Pani Ewa brała udział w kursach dokształcających, zdobywając w listopadzie 2015 roku certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w dziedzinach medycznych, tj.” Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED” oraz zdobyła certyfikat potwierdzający ukończenie szkoleń w zakresie „Profilaktyki i leczenia próchnicy przyzębia dzieci do lat 6”. Praca z dziećmi sprawia jej największą przyjemność dlatego w przyszłości chciałaby nadal spełniać się zawodowo podnosząc swoje kwalifikacje w kierunkach medycznych- lekarskich, jak i kształcić się w miarę możliwości w jednym z kierunków pedagogicznych jakim jest oligofrenopedagogika.


 ANNA - OPIEKUNKA W GRUPIE MALUCHÓW W ŻŁOBKU

 


 

KASIA - OPIEKUNKA GRUPY ŚREDNIAKÓW W ŻŁOBKU

Ania- opiekun średniaków w żłobku. Studiowała wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała w czasie licznych praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Dzięki obcowaniu ze swoimi podopiecznymi ma niepowtarzalną szansę patrzeć na świat oczami dziecka. Jej mottem, którym kieruje się w życiu jest " Myśl inaczej " .

W wolnych chwilach dużo czyta i podróżuje.

 

MAGDA - OPIEKUNKA GRUPY ŚREDNIAKÓW W ŻŁOBKU, LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Akademii Ignatianum w Krakowie. Swoje umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą dotychczas zdobywała podczas praktyk w świetlicy środowiskowej i ośrodku wychowawczym, a także dzięki licznym wyjazdom wakacyjnym i koloniom, w czasie których pełniła funkcję opiekunki oraz animatora muzycznego. Ostatnie dwa i pół roku dbała o wychowanie, wszechstronny rozwój i zapewnienie szczęśliwego dzieciństwa czteroletniej już dziś podopiecznej. W pracy z dziećmi ceni sobie ich niesamowitą szczerość oraz radość życia.
W wolnym czasie lubi podróże, małe i duże J. A najlepszą formą aktywnego odpoczynku są wędrówki po Tatrach.


MAGDA - OPIEKUNKA GRUPY STARSZAKÓW W ŻŁOBKU, LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EWELINA - TRENER 1-EGO STOPNIA SENSOPLASTYKI® - Plastyki Sensorycznej

Trener 1-ego stopnia Sensoplastyki® - Plastyki Sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacji: Pedagogika wczesnoszkolna, a także studia licencjackie w Akademii Ignatianum w Krakowie - specjalizacja: Wychowanie przedszkolne.
Jest certyfikowanym trenerem 1-ego stopnia autorskiej metody Sensoplastyki® - Plastyki Sensorycznej.

Ewelina prowadzi w żłobku i w przedszkolu zajęcia z Sensoplastyki®, jest certyfikowanym Trenerem 1-ego stopnia, uprawnia ją to do prowadzenia zajęć z autorskiej metody Sensoplastyki® - Plastyki Sensorycznej.

Od zawsze marzyła i wiedziała, że w przyszłości chce pracować z dziećmi, gdyż to sprawia jej radość. Po kilkuletniej pracy z dziećmi stwierdza, iż jest pedagogiem nie tylko z wykształcenia, ale także z zamiłowania. Uważa, że uśmiech i zadowolenie dziecka jest najlepszą nagrodą za trud włożony w jego wychowanie, edukację. Zdanie, które towarzyszy jej w pracy oraz w życiu brzmi: „Nawet ktoś mały i słaby, nie jest bezwartościowy. Tylko wytrwały i odważny wie, że ważny jest każdy”.

 

JOANNA - INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNO - RYTMICZNYCH W PRZEDSZKOLU I W ŻŁOBKU

Jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale Edukacja Muzyczna i Muzykoterapia. Odbyła również studia podyplomowe w zakresie „Pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuję Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prywatnie jest mamą dwóch córeczek i żoną dzielnego polskiego żołnierza. 

11 lat z pasją aktywnie bawiła i umuzykalniała dzieci nad morzem, a teraz u podnóża gór szuka ich uśmiechu. Muzyka to tak uniwersalny język dzięki któremu można porozumieć się z każdym, w każdym wieku. A im młodsze dziecko, tym bardziej wrażliwe na otaczające go dźwięki. Podczas zajęć towarzyszy jej pianino, flet prosty i bogate instrumentarium perkusyjne by wraz z dziećmi tworzyć akompaniament do piosenek i utworów muzyki klasycznej. Podczas zajęć dzieci tworzą muzykę, śpiewają, słuchają, improwizują, tańczą, relaksują się ale przede wszystkim dobrze bawią w krainie muzyki.Każde zajęcia są inne, nastawione na osiąganie innych celów, innych potrzeb zarówno grupy jak i indywidualnie dziecka. Zachwyca się pracą z dziećmi a każdy kolejny rok przynosi jej więcej satysfakcji zawodowej, ale przede wszystkim - osobistej radości. 

 

MICHALINA - POMOC SPRZĄTAJĄCA, POMOC OPIEKUNA W ŻŁOBKU

Z dużą odpowiedzialnością podchodzę do swojej pracy.
Wykonywałam wiele różnych zawodów, ale jest to moja pierwsza praca, która wymaga ciągłego skupienia. 

 


Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku filologia polska z logopedią, a także Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierunku neurologopedia. Od 2010 roku jest czynnym logopedą, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskiech przedszkolach, żłobkach oraz poradni Medicina.

Uwielbia pracę z dziećmi, a co za tym idzie, możliwość obserwowania i wspierania ich rozwoju. W swojej pracy kieruje się słowami:

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” - Janusz Korczak

"Jeżeli język nie jest poprawny,
Mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
Nie będzie zrobione to, co ma być zrobione." Konfucjusz

"Język jest matką, a nie służebnicą myśli" Karl Kraus

Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.

W wolnych chwilach uwielbia czytać książki psychologiczne, coachingowe, oraz literaturę piekną. Ponadto kocha teatr, ceni szczerość i wierzy, że chcieć znaczy móc.

 


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!