Rekrutacja - prywatne przedszkole Lokomotywa

Rekrutacja

Do grup żłobkowych przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.

Żłobek „Lokomotywa” dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami, dlatego serdecznie zapraszamy do zapisów!

Placówka zatrudnia takich specjalistów jak:  pielęgniarka, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog – dlatego przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

UWAGA! W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 


Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku poniżej) 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

1) osobiście 

w Niepublicznym Przedszkolu Lokomotywa, Kraków, os. Złotej Jesieni 2c, kontakt tel. 505 238 861

 

2) pocztą tradycyjną:

Prosimy o wysyłanie podpisanego formularza na adres:

Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa

os. Złotej Jesieni 2c

31-826 Kraków

 

3) pocztą elektroniczną na adres:

nowahuta@lokomotywa.net.pl

 

 

 Do grup żłobkowych przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.

 

REGULAMIN REKRUTACJI – pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 

1.     OSOBIŚCIE:

w Niepublicznym Żłobku „Lokomotywa” – Kraków, ul. Glogera 5

 w Niepublicznym Żłobku „Lokomotywa” – Kraków, ul. Radzikowskiego 47c

w Niepublicznym Żłobku „Lokomotywa” – Kraków, os. Złotej Jesieni 2c (PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU GODZINY SPOTKANIA)

lub w Biurze Projektu –  Małopolskie Centrum Edukacji – Raba-Zdrój, ul. Podhalańska 4

2.     POCZTĄ TRADYCYJNĄ:

Małopolskie Centrum Edukacji

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

3.     POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: nowahuta@lokomotywa.net.pl (oryginał należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną) do 5 dni od zakwalifikowania do Projektu)

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMNETÓW: od 20 do 30 marca 2017

 

WARUNKI KWALIFIKACJI DO PROJEKTU:

·         zamieszkanie, zatrudnienie lub nauka na terenie województwa małopolskiego,

·         wiek dziecka: ukończone 20 tyg., nie ukończone 3 lata,

·         osoby powracające do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym (wymagane zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie) lub osoby pozostające bez zatrudnienia (wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie - w przypadku osób nieaktywnych zawodowo).

 

DODATKOWE PUNKTY REKRUTACYJNE BĘDĄ PRZYZNAWANE:

- 10 pkt: dla kobiet pozostająca bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy (zaświadczenie z Urzędu Pracy)

- 10 pkt: dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo bez doświadczenia zawodowego (wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy – oświadczenie kandydata)

- 10 pkt: dla kobiet w wieku 25-34 lat (na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym)

- 10 pkt: dla rodzin niepełnych (na podstawie oświadczenia kandydata)

- 10 pkt: dla rodzin objętych pomocą społeczną (zaświadczenie z PCPR lub MOPS)

- 10 pkt: dla osób niepełnosprawnych (ksero decyzji Zespołu Orzekającego lub ZUS)

W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wyłącznie wnioski złożone przez opiekunów zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie miasta Kraków. W przypadku większej liczby zgłoszeń będą obowiązywały punkty rekrutacyjne jak powyżej. W przypadku brak zgłoszeń na wolne miejsca będą mogły być zakwalifikowane osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie całego W. Małopolskiego (zgodnie z kryteriami jak wyżej).

W ramach projektu przewidziano 40 miejsc żłobkowych (24 w żłobku w Krakowie i 16 w żłobku w Nowym Sączu). Projekt gwarantuje w ramach 40 miejsc, w tym:

- 16 miejsc dla osób zatrudnionych, przebywających na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,

- 24 miejsca dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowy.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń w każdej z powyższych kategorii liczba kwalifikacja będzie odbywać się tylko z uwzględnieniem punktacji ogólnej.

 O WYNIKACH REKRUTACJI KAŻDY Z RODZICÓW ZOSTANIE POINFORMOWANY TELEFONICZNE LUB OSOBIŚCIE 

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!