O projekcie - prywatne przedszkole Lokomotywa

O projekcie

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” w Nowym Sączu, na ul. Wiśniowieckiego 22 powstał w ramach projektu: „Lokomotywa – niepubliczne żłobki w Małopolsce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dla kogo?

Projekt powstał z myślą o rodzicach, którzy chcieli by powrócić do czynnej pracy zawodowej lub rozpocząć pracę, ale brak opieki nad dziećmi nie pozwala im na to.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom staramy się stworzyć placówki, gdzie najmłodsi będą mieli najlepsze warunki opieki, rozwoju a rodzice poczucie, że ich dziecko jest nie tylko bezpieczne, ale też zdobywa nowe umiejętności, radzi sobie z codziennymi czynnościami, poznaje świat, nowych kolegów i koleżanki…

 Jakie są cele projektu?

Projekt ma na celu wsparcie osób pozostających bez pracy i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, zamieszkałych, pracujących lub uczących się w województwie małopolskim.

W ramach projektu powstaną 2 placówki, zapewniające opiekę dzieciom do lat 3:  

 1. Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” – Kraków, os. Złotej Jesieni 2c
 2. Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” – Nowy Sącz – ul. Wiśniowieckiego 22

 Jakie są koszty?

Koszt pobytu dziecka w placówce wynosi;

 • 400 zł dla osób pozostających na urlopie (macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym)
 • 320 zł dla osób pozostających bez zatrudnienia

Opłaty te zostały już proporcjonalnie pomniejszone o wartość przewidywanych dotacji w roku 2018 (w ramach resortowego programu rządowego Maluch oraz w ramach dotacji Urzędu Miasta Nowego Sącza).

Opłata zawiera:

 • całodzienny pobyt dziecka w żłobku z placem zabaw i własną, domową i zdrową kuchnią,
 • zajęcia dodatkowe: j. angielski, gimnastyka, dogoterapia,
 • opiekę logopedyczną,
 • opieka medyczna (poprzez zatrudnienie pielęgniarki/położnej)
 • całodzienne wyżywienie PRZYGOTOWYWANE WE WŁASNEJ KUCHNI.

GWARANTUJEMY, ŻE RODZIC NIE BĘDZIE PONOSIŁ JUŻ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.  


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!