Kadra - prywatne przedszkole Lokomotywa
 • Kontrast:
 • A
 • A
Nasze placówki 799 874 066tarnow@malopolska.edu.pl

os. L. H. Dąbrowskiego 10a-c

Tarnów

Kadra

     

Edyta Kowalska - dyrektor Żłobka i Przedszkola

Z zawodu jestem położną, pedagogiem i nauczycielem.

Ukończyłam  MSZ  w Tarnowie- położnictwo, oraz  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie   o kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zarządzanie w oświacie.  Przez ostatnie 8 lat pracowałam w żłobku w Tarnowie. Pracując z dziećmi przekonałam się, że od jakości opieki w początkowym okresie rozwoju dziecka zależy późniejszy jego rozwój. Dlatego edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu jest tak ważna. Uczmy dzieci madrze się bawić. One nie wiedzą, że sie uczą. Wiedzą to tylko dorosli. Dzieci ucza sie przez zabawę.

Głównym celem mojej pracy w żłobku jest właściwa opieka i dbanie o rozwój dziecka.


     

Basia - opiekunka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które nabyłam pracując w prywatnym przedszkolu oraz żłobku.Praca z dziećmi to dla mnie wspaniałe doświadczenie, każdego dnia daje mi dużo satysfakcji. Staram się, aby każdy dzień spędzony w żłobku przyniósł dzieciom wiele radości i wpłynął zarazem na ich wszechstronny rozwój. Zależy mi, by każde dziecko w grupie czuło się kochane, szczęśliwe i bezpieczne.

         
     

Ewelina - nauczyciel języka angielskiego

Nazywam się Ewelina Florek. Jestem studentką studiów magisterskich na kierunku filologia angielska. Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie nauki w liceum, gdzie podczas wakacji i ferii zimowych pracowałam w międzynarodowym przedszkolu The English Playhouse w Warszawie. Studia licencjackie, także na kierunku filologii angielskiej, ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i również podczas ich trwania pracowałam w ww. przedszkolu. Od października 2012 do czerwca 2013 pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu nr 31 w Tarnowie. 

Uważam, że nauka języka obcego jest bardzo ważną i przydatną umiejętnością, dlatego też ważne jest aby rozpocząć ją jak najwcześniej. Praca z dziećmi i obserwowanie ich postępów jest bardzo satysfakcjonujące i sprawia mi wiele radości. Myślę, że posiadam bardzo dobry kontakt z dziećmi i staram się w jak najbardziej przystępny i ciekawy sposób zapoznać ich z nowym językiem. 

         
     

Ania - logopeda 

filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozpoczęła studia kwalifikacyjne w zakresie Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci oraz Wczesnej Interwencji Terapeutycznej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Odbyła praktyki zawodowe w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie oraz w Gabinecie Neurologopedycznym SY-LA-BA w Krakowie. Poszerza swoją wiedzę 
i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i warsztatach m.in.:

 • Kurs Przygotowania Pedagogicznego,
 • Diagnoza do umiejętności- terapia małego dziecka z autyzmem,
 • Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych,
 • Kurs Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym,
 •  Kurs Animatora Czasu Wolnego Dzieci i Dorosłych,
 • Warsztaty „W co się bawić z dziećmi?”

Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!