Zajęcia dodatkowe - prywatne przedszkole Lokomotywa
 • Kontrast:
 • A
 • A
Nasze placówki 799 874 066tarnow@malopolska.edu.pl

os. L. H. Dąbrowskiego 10a-c

Tarnów

Zajęcia dodatkowe

Stawiając sobie za cel wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych, zapewniamy im mnóstwo bezpłatnych zajęć dodatkowych:


 • dogoterapia
 • logopedia
 • język angielski
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • bajkoterapia
 • pedagogika cyrku i zabawy
 • teatry dziecięce

Program pracy z dziećmi

Inspiratorką programu pracy z dziećmi w Żłobku i Przedszkolu Lokomotywa jest Maria Montessori - włoska lekarka i pedagog, jedna z najwybitniejszych reformatorek wychowania dzieci.

Podkreślała ona potrzebę wszechstronnego rozwoju dziecka przez zaspokojenie jego naturalnych potrzeb. Wspierała spontaniczną i twórczą aktywność dziecka oraz kształcenie jego zmysłów.

Krytykowała współczesną sobie szkołę, której symbolem była „szkolna ławka” - wyrażająca bezruch i tłumienie aktywności dzieci. Uważała, iż należy rozwijać samodzielność dziecka, wiarę w jego własne siły oraz pracować nad osiągnięciem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem. Głosiła iż należy u dziecka wypracować postawę posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli.

Pedagogiką Montessori można objąć dzieci, które nie kwalifikują się jeszcze do przedszkola. Polega to na stworzeniu odpowiednich warunków do swobodnego działania oraz na odpowiedniej postawie pedagoga. Pedagog bowiem towarzyszy dziecku w jego działaniach, powodując iż dziecko czuje się pewnie w tym co robi, pozwala mu również uwolnić wrodzoną ciekawość oraz możliwość budowania poczucia niezależności i zaufania we własne siły.

W naszym żłobku i przedszkolu przygotowano otoczenie tak, by maluchy w grupie 6-8 osób, pod opieką pedagoga uczyły się samodzielności i opanowania podstawowych umiejętności tj. ubierania, rozbierania, dbania o porządek po zabawie i posiłku oraz troski o otoczenie i wiele innych.

 

W pracy z dziećmi będziemy wykorzystywać metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu prof. dr hab. Marty Bogdanowicz
 • Metoda Carla Orffa
Z wykorzystaniem tych metod będą prowadzone zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczno – muzyczne i inne.
 


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
 • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
 • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • organizację imprez okolicznościowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!