ZAJĘCIA DODATKOWE - prywatne przedszkole Lokomotywa

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zgodnie ze standardami prowadzenia żłobka placówka, poza funkcją opiekuńczą, ma też pełnić zadania wychowawcze i edukacyjne. Dlatego też do stałych zajęć

w żłobku wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia, wybrane ze względu na potrzeby rozwojowe dzieci do lat 3:

GIMNASTYKA

wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała i przestrzeni, usprawnianie motoryki,nabieranie zaufania do siebie i innych oraz uzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa we wspólnym działaniu; 1 x tygodniowo (30 minut)

J ANGIELSKI

Głównym założeniem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec, grę na małych instrumentach perkusyjnych i śpiew.Dzieci osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą wierszyków, rymowanek, gier, zabaw i piosenek; 2 x tygodniowo po 20minut

DOGOTERAPIA

Zajęcia z udziałem psa, cel rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływają na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłuwzroku, słuchu, dotyku i węchu, oddziałują na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka,

kształtowanie pozytywnych emocji dziecka; 1 x w miesiącu (30 minut)

LOGOPEDA

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej - dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują,badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Zajęcia służąteż wykrywaniu wad wymowy na wczesnym etapie rozwoju, co ułatwia start dzieciom w przedszkolu i naukę w szkole (20 h/m-c)

W przypadku stwierdzenia (na podstawie obserwacji dziecka) potrzeby wsparcia psychologa żłobek zapewni takie wsparcie.

Ponadto ze względu na możliwość przyjęcia dzieci z orzeczeniami żłobek zapewni organizację zajęć zgodnie z potrzebami dziecka, na podstawie diagnozy, stopniaupośledzenia oraz rodzaju niepełnosprawności.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!