Kadra

~ Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć. ~

Janusz Korczak

 

Nad naszymi Podopiecznymi czuwa wykwalifikowany, wyspecjalizowany personel, który nie tylko dba o wszechstronny rozwój każdego Dziecka, ale także pomaga mu zaadaptować się w nowym miejscu, sprawiając, że wraca do nas z radością każdego dnia.

Kasia

Dyrektor, nauczyciel, pedagog

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Organizacji i zarządzania oświatą w Studium Prawa Europejskiego.

Uczestniczyłam w  licznych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie w pracy zdobywam nieprzerwanie od 2014 roku w wielu miejscach wsparcia dzieci i młodzieży ( stowarzyszenia, placówki opiekuńczo wychowawcze, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, przedszkole).

Obecnie jestem uczestniczką czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej w Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowym TER - COGNITIVA w Krakowie.

Pracuję także jako pedagog terapeuta, świadcząc poradnictwo rodzinne.

Fanka psów, kwiatów domowych, polskiego folkloru oraz bullet journal : ) Brałam udział w zagranicznych festiwali folklorystycznych reprezentując naszą barwną kulturę.

Swoimi pasjami  lubię inspirować dzieci, a w zamian one obdarowują mnie szerokim uśmiechem i radością.  To od dzieci my dorośli uczymy się czym jest szczerość relacji, kształtujemy swój charakter, uczymy się pokory ;) 

 Jola Sienko

Jola

Nauczyciel

Studia licencjackie – Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunek: Pedagogika                                                                                                              

Specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Studia magisterskie – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nieustannie dążę do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Jestem nauczycielem z pasją i zaangażowaniem. Praca z dziećmi oraz ich kształcenie sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Widząc uśmiech na twarzach dzieci mam poczucie że jestem odpowiednią osobą na właściwym miejscu, daje mi to motywację do dalszej pracy i rozwoju zawodowego.

W pracy nauczyciela zdobywałam doświadczenie pracując z dziećmi począwszy od żłobka po przedszkole w różnych grupach wiekowych.

Praca w przedszkolu jest dla mnie ogromną przygodą i daje mi możliwość odkrywania razem z dziećmi nowych ciekawych rzeczy.

Dla mnie, jako nauczyciela bardzo ważne jest, aby stworzyć dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnego z ich możliwościami i zdolnościami. Lubię rozbudzać w moich podopiecznych ciekawość poznawczą i twórcze działanie w codziennych zajęciach. W swojej pracy aktywizuje dzieci do poznawania świata poprzez eksperymenty, mobilizując je do poszukiwania kreatywnych rozwiązań.  

W pracy z dziećmi jednym z moich  priorytetów jest tworzyć pełną empatii, ciepła, radości i życzliwości atmosferę. W kontaktach z wychowankami staram się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych podopiecznych.

Dzieci uwielbiają gry, zabawy muzyczno – ruchowe oraz rozwijające aktywność twórczą to właśnie stosuję na zajęciach. Duży nacisk kładę na indywidualność każdego wychowanka. Dzieci uczą się u mnie pracy zespołowej, wzajemnego szacunku  i życia w grupie.

Ważne jest dla mnie traktowanie podopiecznych jak równych  partnerów w dialogu. Przyczynia się to do budowania atmosfery zaufania oraz przestrzeni do myślenia, działania i poznania.

Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne a  niezwykły potencjał można wydobyć poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka. Dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego z moich wychowanków.

Moim największym sukcesem jest uśmiech i radość na twarzach dzieci. Uważam że wspaniałą rzeczą jest możliwość uczestniczenia i wpływu na rozwój dzieci, obserwowania zmian zachodzących w dzieciach, które z każdym dniem wiedzą, potrafią i rozumieją coraz więcej i nie boją się sięgać po to, co nam dorosłym  wydaje się nieosiągalne oraz uczą  się coraz to nowych rzeczy od najmłodszych lat, aż po progi nauki w szkole podstawowej.

Pasjonują mnie sfery kreatywnego rozwoju człowieka, poezja, teatr, a także dydaktyczne i psychologiczne uwarunkowania przebiegu i efektywności procesu kształcenia i wychowania. Interesuje mnie pedagogika Montessori, uwielbiam czytać książki, wycieczki rowerowe i spacery nad polskim morzem.                                                                                                       

„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania,

 można jedynie stworzyć warunki pozwalające na to,

aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”

                                                                       Carl Rogers             

 

 Pozostała kadra:

  1. Justyna - psycholog
  2. Monika - logopeda
  3. Beata - pomoc w kuchni