Zajęcia dodatkowe

Nauka poprzez zabawę

Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować każde Dziecko do dalszej podróży edukacyjnej. Dzięki gamie bezpłatnych zajęć dodatkowych, wspieramy jego rozwój, budujemy poczucie własnej wartości oraz uczymy poprzez zabawę.

JĘZYK ANGIELSKI

bezpłatne

Języka angielskiego nauczamy autorską metodą First Steps 1, 2, 3® powstałą w oparciu o wieloletnie doświadczenie nauczycieli języka angielskiego pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łączy ona w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz różne poziomy zaawansowania dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka.

Nauczanie języka odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników.
Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów.

 

 

 

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE Z MAGICZNYM DYWANEM

bezpłatne

W naszym Przedszkolu dzieci uwielbiają zabawy z użyciem Magicznego Dywanu. Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym nasze dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Przedszkolak podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Zabawa i nauka z wykorzystaniem Magicznego Dywanu rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

 

ZAJĘCIA Z PIŁKAMI

bezpłatne

Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

 

RYTMIKA

bezpłatne

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Zastosowane w czasie zajęć elementy arteterapii stanowią terapię przez sztukę, stymulują one rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. W ramach działań artystycznych dzieci uczą się różnych rodzajów ekspresji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, rozwijają kreatywność oraz spontaniczności, a także uczą rozpoznawania i osiągania stanu równowagi wewnętrznej.

 

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

bezpłatne

Podczas codziennej pracy staramy się łączyć osiągnięcia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi metodami. Dzięki użyciu tablicy interaktywnej wprowadzamy w naszym przedszkolu nową, atrakcyjniejszą, ciekawszą dla przedszkolaków jakość pracy. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela oraz pozwala dzieciom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Tablica działa jak duży ekran, który jest obsługiwany za pomocą dotyku. Dziecko może rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce. Bawiąc się przyswaja nową wiedzę i nowe umiejętności. Przedszkolaki bardzo chętnie pracują z tablicą interaktywną. Podczas zajęć z użyciem tej pomocy dzieci są ba aktywne i zaangażowane w wykonanie każdego zadania. Uczą się cierpliwości podczas czekania na swoją kolej, szybko zapamiętują nowe wiadomości, poznają nowe słowa zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

GIMNASTYKA

bezpłatne

Wiek przedszkolny to czas, kiedy u dzieci szczególnie mocno obserwowany jest tzw. „głód ruchu”, bowiem aktywność fizyczna w tym okresie jest ważnym środkiem zdobywania wiedzy o świecie, ale przede wszystkim o samym sobie i własnych możliwościach. Poprzez udział w różnego typu ćwiczeniach i zabawach ruchowych (m.in. z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czy pedagogiki zabawy) przeprowadzanych chociażby w ramach krótkiej, porannej gimnastyki, nasi podopieczni nie tylko wzmacniają odporność swojego organizmu i nabywają nowe umiejętności, nie tylko doskonalą motorykę i ogólną sprawność fizyczną, ale też mają okazję do wchodzenia w relacje społeczne z innymi osobami i rozwijania wiary we własne siły, czy rozładowania emocji i rozluźnienia.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

bezpłatne

Warsztaty plastyczne są to zajęcia, podczas których przedszkolak uczy się pracy twórczej, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez kreatywne działanie. Podczas wykonywania prac plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności manualne oraz poznają różne techniki pracy. Ponadto ulepszają koncentrację oraz koordynację ruchową i wzrokową.

Nasze warsztaty to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu.

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

bezpłatne

Zapraszane teatry realizują metodę UCZYĆ – BAWIĄC. Podczas spektakli (w piosenkach, wyliczankach, powtarzankach, zagadkach) ulubieni bohaterowie bajek przemycają treści wychowawcze lub elementy języka angielskiego, które wplecione są tak, aby nauka nie kojarzyła się dzieciom z monotonnym powtarzaniem. 

 

WARSZTATY PODRÓŻNICZE

bezpłatne

Zajęcia służą poznaniu kultury innych regionów, otwierają Dzieci na otaczający świat, rozbudzają ciekawość. 

 

WARSZTATY TEMATYCZNE

bezpłatne

Życie przedszkolne umilają nam warsztaty temetyczne,  na które wszyscy  zawsze czekamy z niecierpliowością! Są to m. in. warsztaty kulinarne (pieczenie pierników, przygotowywanie kanapek), pierwsza pomoc, odblaskowe przedszkole, zabawa w teatr, poznawanie zawodów (wizyta w kuchni, u krawcowej, u fryzjera), bale karnawałowe, choinka i spotkanie z Mikołajem, wycieczki, jasełka i inne przedstawienia, warsztaty z rodzicami, urodziny.

 

BAJKOTERAPIA

bezpłatne

W bajkoterapii wykorzystujemy nie tylko tradycyjne bajki, ale również tzw. bajki terapeutyczne, pisane według pewnego schematu. Opowiadania te spełniają określone funkcje. Pomagają dzieciom radzić sobie z sytuacjami, które je martwią czy negatywnymi emocjami. Dzięki stosowaniu bajek terapeutycznych, dziecko uczy się wiary we własne możliwości, pozytywnego nastawienia oraz sposobów na rozwiązanie problemów. Utwory stosowane w bajkoterapii zawierają bardzo zróżnicowane treści i poruszają wiele problemów. Wszystkie je łączy natomiast fakt, że dziecko wraz z bohaterem opowieści przechodzi drogę od zaistnienia sytuacji problemowej, aż do szczęśliwego rozwiązania kłopotu. Bajkoterapia jest więc skuteczną metodą pracy z przedszkolakiem, która przez zabawę z książką pozwala dziecku zrozumieć i zaakceptować własne emocje, otworzyć się na siebie i innych, a przede wszystkim uczy dziecko sposobów radzenia sobie z własnym problemami.

 

MUZYKOTERAPIA

bezpłatne

Muzyka jest bardzo ważnym elementem życia każdego z nas. Nie tylko uspokaja, ale także pomaga w wyrażaniu emocji oraz pobudza wyobraźnię.

 

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

bezpłatne

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zarówno na jego powodzenie w nawiązywaniu kontaktu społecznych, jak  i w nauce szkolnej. Jej prawidłowy rozwój umożliwia nam precyzyjne komunikowanie swoich poglądów, myśli i potrzeb innym ludziom i ułatwia zdobywanie wiedzy. Warsztaty logopedyczne z naszą przesympatyczną i pomysłową Panią Kasią przyjmują formę zajęć grupowych, jak i indywidualnych i są poprzedzone wstępną diagnozą umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka, w wyniku której podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zarówno usprawnienie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy i poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do  nauki czytania i pisania, albo w razie potrzeby korekcję zaburzeń artykulacyjnych. Pani logopeda zawsze chętnie służy radą i pomocą rodzicom naszych wychowanków i stara się ich zmotywować do współpracy przygotowując  odpowiednie dla każdego dziecka zadania i ćwiczenia do pracy w domu.

 

OPIEKA PSYCHOLOGA

bezpłatne

  

TANIEC

dodatkowo płatne

Nasze zajęcia przełamują dotychczasowe schematy nauki tańca. Stawiamy na rozbudzenie w dzieciach poczucia rytmu i koordynacji ruchowej, stąd sięganie po tak efektowne gatunki jak hip-hop, popping, rock and roll, samba, cha-cha, walc, street-dance, taniec nowoczesny, dancehall czy party dance. 
Poprzez taniec, dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała dzieci uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnymi elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga, jednym słowem znaczenie tańca w korygowaniu wad postawy jest bezsporne.

 

JUDO

dodatkowo płatne

Judo to znacznie więcej niż sztuka walki. To sztuka życia, która sprawdza się na co dzień. Dzięki judo Wasze dziecko będzie sprawne, odpowiedzialne, wytrwałe i będzie pewne siebie. Judo to zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie tych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci. Podczas ćwiczeń oprócz zabawy, dzieci uczą się umiejętności upadania, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Od najmłodszy lat, dziecko rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne, a także uczy się wzajemnego szacunku, godnego zachowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

 

MATEMATYKA

dodatkowo płatne

Warsztaty są prowadzone w grupach maksymalnie sześcioosobowych, dzieci dzieli się na grupy, nie ze względu na wiek metrykalny, a wiek rozwojowy dziecka wynikający z przeprowadzonej ewaluacji.  Dzieci poddawane są indywidualnej ewaluacji na początku roku, a potem co trzy miesiące. Praca z dziećmi realizowana jest w oparciu o autorski i nowatorski program nauczania Nemezjusza Cywińskiego rezygnujący między innymi z monografii liczby czy równoczesnej nauki pisania i liczenia

 

Nasi partnerzy