RODO

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony:

Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.
ul. Podhalańska 4,
34-700 Rabka-Zdrój

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

  1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 26, 34-400 Nowy Targ, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. Współadministratorem Państwa danych jest organ prowadzący Przedszkole tj. Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o. w Rabce – Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka – Zdrój reprezentowane przez dr Rafała Leśniaka.
  2. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Adriana Żur. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD); mailowo: iod@malopolska.edu.pl, pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Ustawą System Informacji Oświatowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. a i c) RODO.
  5. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych w formularzu jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dalej jako ustawa). Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia/rozwoju psychofizycznego dziecka/specjalnej diecie rodzic/opiekun prawny podaje na podstawie art.155 ustawy.
  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.