Zajęcia dodatkowe

 
Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować każde Dziecko do dalszej podróży edukacyjnej. Dzięki gamie bezpłatnych zajęć dodatkowych, wspieramy jego rozwój, budujemy poczucie własnej wartości oraz uczymy poprzez zabawę.

  

 

GIMNASTYKA

Wiek przedszkolny to czas, kiedy u dzieci szczególnie mocno obserwowany jest tzw. „głód ruchu”, bowiem aktywność fizyczna w tym okresie jest ważnym środkiem zdobywania wiedzy o świecie, ale przede wszystkim o samym sobie i własnych możliwościach. Poprzez udział w różnego typu ćwiczeniach i zabawach ruchowych (m.in. z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czy pedagogiki zabawy) przeprowadzanych chociażby w ramach krótkiej, porannej gimnastyki, nasi podopieczni nie tylko wzmacniają odporność swojego organizmu i nabywają nowe umiejętności, nie tylko doskonalą motorykę i ogólną sprawność fizyczną, ale też mają okazję do wchodzenia w relacje społeczne z innymi osobami i rozwijania wiary we własne siły, czy rozładowania emocji i rozluźnienia.

  

 

DOGOTERAPIA

Nie jest żadną tajemnicą, że przebywanie w towarzystwie zwierząt pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie inaczej jest w przypadku dzieci, które w trakcie comiesięcznych zajęć z psem Nastusią uczą się nie tylko jak należy się zachować w obecności czworonożnego przyjaciela człowieka i jak dbać o jego potrzeby, ale też przełamują własne lęki, nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarte mając przy tym okazję do doskonalenia sprawności ruchowej i umiejętności lokomotorycznych.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Języka angielskiego nauczamy autorską metodą First Steps 1, 2, 3® powstałą w oparciu o wieloletnie doświadczenie nauczycieli języka angielskiego pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łączy ona w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz różne poziomy zaawansowania dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka.

Nauczanie języka odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników.
Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów.

 

 

WARSZTATY RYTMICZNO-TANECZNE

W ramach zajęć przedszkolaki uczestniczą w zabawach integracyjnych i muzyczno-ruchowych, zapoznają się z różnymi układami tanecznymi, w tym z podstawowymi krokami tańców ludowych, ale też  doskonalą umiejętność łączenia ruchu z muzyką w trakcie zajęć w stylu „Mini Disco”. Celem głównym zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu, który źródłem satysfakcji i sposobem na rozładowanie emocji dzieci.

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne są to zajęcia, podczas których przedszkolak uczy się pracy twórczej, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez kreatywne działanie. Podczas wykonywania prac plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności manualne oraz poznają różne techniki pracy. Ponadto ulepszają koncentrację oraz koordynację ruchową i wzrokową.

Nasze warsztaty to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu.

 

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

Spotkania z profesjonalnymi aktorami odbywają  się średnio raz w miesiącu i jest to magiczny czas w kalendarzu Przedszkolaków, w trakcie, którego mają one szanse przenieść się do przeróżnych mniej lub bardziej realistycznych krain i poznać przygody ich niezwykłych bohaterów. Te spotkania, podobnie jak teatrzyki cieni, czy teatrzyki kukiełkowe poprzez, które wychowawczynie zapoznają dzieci z wybranymi bajkami, baśniami i legendami, służą nie tylko rozbudzeniu dziecięcej wyobraźni, ale też kształtowaniu pozytywnych zachowań społecznych i promowaniu życiowych wartości, takich jak: przyjaźń, miłość, sprawiedliwość i dobro.

  

 

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zarówno na jego powodzenie w nawiązywaniu kontaktu społecznych, jak  i w nauce szkolnej. Jej prawidłowy rozwój umożliwia nam precyzyjne komunikowanie swoich poglądów, myśli i potrzeb innym ludziom i ułatwia zdobywanie wiedzy. Warsztaty logopedyczne z naszą przesympatyczną i pomysłową Panią Kasią przyjmują formę zajęć grupowych, jak i indywidualnych i są poprzedzone wstępną diagnozą umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka, w wyniku której podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zarówno usprawnienie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy i poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do  nauki czytania i pisania, albo w razie potrzeby korekcję zaburzeń artykulacyjnych. Pani logopeda zawsze chętnie służy radą i pomocą rodzicom naszych wychowanków i stara się ich zmotywować do współpracy przygotowując  odpowiednie dla każdego dziecka zadania i ćwiczenia do pracy w domu.

 

 

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

Podczas codziennej pracy staramy się łączyć osiągnięcia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi metodami. Dzięki użyciu tablicy interaktywnej wprowadzamy w naszym przedszkolu nową, atrakcyjniejszą, ciekawszą dla przedszkolaków jakość pracy. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela oraz pozwala dzieciom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Tablica działa jak duży ekran, który jest obsługiwany za pomocą dotyku. Dziecko może rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce. Bawiąc się przyswaja nową wiedzę i nowe umiejętności. Przedszkolaki bardzo chętnie pracują z tablicą interaktywną. Podczas zajęć z użyciem tej pomocy dzieci są ba aktywne i zaangażowane w wykonanie każdego zadania. Uczą się cierpliwości podczas czekania na swoją kolej, szybko zapamiętują nowe wiadomości, poznają nowe słowa zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

BAJKOTERAPIA

Podczas zajęć przenosimy się w magiczny świat baśni i bajek… Warsztaty nie tylko pełnią funkcję terapeutyczną, czy relaksacyjną, ale także uczą rozumieć otaczający nas świat, rozwijają wyobraźnię oraz pogłębiają zainteresowania

 

 

MUZYKOTERAPIA

Muzyka wpływa pozytywnie na rozwój mózgu i układu nerwowego dziecka.  Pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dziecka, rozwija jego wrażliwość, uspokaja.  Pomaga dzieciom w wyrażaniu emocji, pobudza wyobraźnię ale również uczy systematyczności, obowiązkowości i rozwija umiejętność koncentracji .