Dofinansowania

Program MALUCH + 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU LOKOMOTYWA WE WROCŁAWIU  (UL. PORANNA 43A)

Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” we Wrocławiu (ul. Poranna 43a), został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 80,00 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19 200,00 zł

 

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.