Rekrutacja

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy: - POBIERZ

Regulamin rekrutacji: - POBIERZ

Termin przyjmowania zgłoszeń - cały rok

  

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji:

§ 5

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające oraz ich rodzeństwa w ilości nieprzekraczającej liczby dzieci potrzebnych do utworzenia oddziału przedszkolnego.

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci zamieszkałe na terenie miasta Nowy Targ.

O wynikach rekrutacji każdy z rodziców zostanie poinformowany telefoniczne lub osobiście po zakończeniu rekrutacji