Programy i projekty

W roku przedszkolnym 2020/2021 w naszej placówce realizujemy następujące programy i projekty edukacyjne:

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Ogólnopolski projekt edukacyjny autorstwa Anety Konefał, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. 

Cele szczegółowe projektu:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 6. propagowanie praw dziecka;
 7. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 8. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 9. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 10. kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 11. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 12. promocja przedszkola;
 13. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 i podzielony jest na 7 modułów, a realizacji każdego z nich towarzyszy postać Małego Misia (pluszowej zabawki, wybranej i nazwanej przez dzieci na samym początku realizacji projektu -w naszym przypadku jest to Miś Benio), który zgodnie ze słowami piosenki pt. „Czytaj z Misiem” napisanej specjalnie dla potrzeb projektu, pełni rolę przewodnika i towarzysza dzieci po świecie dziecięcej literatury,
a ta jak  wiadomo jest nie tylko źródłem cennych informacji o świecie (zarówno tym materialnym, jak i emocji), ale też doskonałym sposób na budowanie i umacnianie więzi z młodym człowiekiem. 

 

"Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy projekt edukacyjny autorstwa Ludmiły Fabiszewskiej, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców, bowiem wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych obywateli naszego kraju i uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

  

Zbiórka zakrętek

Akcja charytatywna na rzecz krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „TĘCZA”, dzięki którym pozyskuje ono są środki na sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla swoich podopiecznych. Ta akcja łączy w sobie chęć pomocy innym ludziom z ideą dbania o środowisko naturalne w lokalnym wymiarze i trwa przez cały rok.

 

"Dzień Pluszowego Misia"

 Zbiórka nowych pluszaków, materiałów plastycznych i gier planszowych dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych m.in. w Krakowie, organizowana przez Fundację „Mam Marzenie” (akcja zakończona 18 listopada).

 

"Góra grosza"

Zbiórka monet groszowych (od 1gr do 50gr) organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom w przedszkolach i szkołach w całej Polsce od 25 listopada 2019 do 02 stycznia 2020 roku, której celem jest  zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Poprzez tą akcję chcemy pokazać, że choć za parę gorszy nie jesteśmy w stanie nic kupić, to działając wspólnie może podarować komuś piękny prezent.

 

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ogólnopolski program edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś, którego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas zajęć tematycznych, Przedszkolaki będą miały okazję nauczyć się jak należy się troszczyć o środowisko naturalne, poznać podstawowe zasady ekologii i dowiedzieć się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

  

"Gwiazdka dla zwierzaka"

Zbiórka suchej karmy, konserw, posłania, zabawek i przysmaków oraz smyczy, obroży, kagańców, kuwet i misek dla piesków i kotków ze schroniska organizowana przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Biorąc udział w tym przedsięwzięciu uświadamiamy dzieciom, że są zwierzątka, które nie mają własnego domku i mogą być głodne, zachęcając tym samym do niesienie im pomocy.