Cennik

Szanowni Rodzice !

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. mają wejść zmiany dla rodziców dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Postępowanie w sprawie dofinansowania prowadzi oraz dofinansowanie to wypłaca ZUS. Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej. Zasady w zakresie składania wniosku oraz postępowania prowadzonego przez ZUS zostały uregulowane w sposób analogiczny, jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego (postępowanie prowadzone elektronicznie). W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 maja 2022 r. prawo do tego dofinansowania zostanie ustalone począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. W praktyce możliwe jest zatem wyrównanie.

 

CENNIK - MIEJSCA DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

 

WPISOWE

400,00 zł – wpłata jednorazowa, ważna przez cały pobyt dziecka od żłobka do przedszkola

CZESNE

 • 750,00 zł (opłata zostanie pomniejszona o kwotę przyznanej dotacji w ramach resortowego Programu Maluch+, która w roku 2021 r. wynosi: 80,00 zł/miesiąc. Przyznane środki będą zwracane przez organ prowadzący żłobek, pod warunkiem uregulowania wszystkich bieżących i zaległych płatności wobec żłobka oraz po otrzymaniu przelewu dofinansowania, na konto rodzica.)

WYŻYWIENIE

 • 20,00 zł/dziennie - dieta podstawowa
 • 21,00 zł/dziennie - dieta bezmleczna
 • 21,00 zł/dziennie - dieta wegetariańska
 • 23 zł/dziennie - dieta bezglutenowa

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • bajkoterpia - 0,00 zł
 • zajęcia plastyczne - 0,00 zł
 • codzienne pląsy i zabawy ruchowe - 0,00 zł
 • teatrzyki (zewnętrzne grupy artystyczne) - 0,00 zł
 • warsztaty świąteczne - 0,00 zł

ZAJĘCIA DODATKOWE (poza podstawową ofertą):

 • język angielski (2x tygodniowo)
 • gimnastyka dla malucha (1x tygodniowo)
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne (1x tygodniowo)
 • warsztaty logopedyczne (1x tygodniowo)
 • dogoterapia (1x w miesiacu)
 • teatr (1x w miesiacu)

 192,00 zł 

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 150,00 zł (opłata roczna)

UBEZPIECZENIE

16 zł – opłata dobrowolna

 


 

KONTO BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY (do 5 dnia każdego miesiąca):

NR KONTA BANKOWEGO:  03 8815 0002 0000 0005 1129 0098

ADRES ODBIORCY:

Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, placówka (np. Jaś Kowalski/marzec/Wrocław Dmowskiego)

 

Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” we Wrocławiu (ul. Dmowskiego 17h), został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi 80,00 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.