Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do zapisów

MIEJSCA DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Informujemy, że Żłobek Lokomotywa we Wrocławiu, ul. R. Dmowskiego 17h, realizując zadania publiczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w formie żłobka, korzystać będzie z dofinansowania przez Gminę Wrocław w okresie od 01.09.2021 - 31.08.2022. Ilość miejsc dofinanowanych: 20. 

Gmina Wrocław dotować będzie pobyt w naszym Żłobku dzieciom, które ukończyły 1 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocław.

Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2021/2022 wyniesie 680,00 zł. 

 

OPŁATY PONOSZONE PRZEZ RODZICA

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do żłobków niepublicznych, dotowanych przez Gminę Wrocław, znajdują się pod adresem: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, tel. 71 777 77 77.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Niepublicznym Żłobku „Lokomotywa” – Wrocław, ul. Dmowskiego 17h

Szczegółowe informacje: 502 966 979