Zajęcia dodatkowe

Nauka poprzez zabawę

Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować każde Dziecko do dalszej podróży edukacyjnej. Dzięki gamie bezpłatnych zajęć dodatkowych, wspieramy jego rozwój, budujemy poczucie własnej wartości oraz uczymy poprzez zabawę.

 

Gimnastyka smyka

Zajęcia dostosowane do możliwości zieci w danym wieku, rozwijające motorykę dużą i małą, zmysł równowagi, umiejętność współpracy w grupie oraz promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

 

Zabawy w angielskie słówka

"Potencjał językowy dziecka jest ogromny. Jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez to czego doświadcza na co dzień, co przeżywa i co robi."

Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników.
Podczas trwania zajęć lektor posługuje się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.

 

Logopedia na wesoło

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w późniejszej edukacji.
Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez najmłodsze dzieci, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

 

Muzykoterapia

Zajęcia uwrażliwiające na rytm, dźwięk, melodię, prowadzone, z wykorzystaniem różnych instrumentów, rozwijających muzycznie, kształtujących poczucie rytmu.

 

Bajkoterapia

Podczas zajęć przenosimy się w magiczny świat baśni i bajek… Warsztaty nie tylko pełnią funkcję terapeutyczną, czy relaksacyjną, ale także uczą rozumieć otaczający nas świat, rozwijają wyobraźnię oraz pogłębiają zainteresowania.