Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do Niepublicznego Żłobka „Lokomotywa” – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 Uzupełniony formularz zgłoszeniowy można złożyć w sekretariacie Placówki  lub przesłać na adres mailowy: lokomotywa2@malopolska.edu.pl

 O WYNIKACH REKRUTACJI KAŻDY Z RODZICÓW ZOSTANIE POINFORMOWANY TELEFONICZNE LUB OSOBIŚCIE

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI MIEJSC: 514 910 010