Zajęcia dodatkowe

Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować każde Dziecko do dalszej podróży edukacyjnej. Dzięki gamie bezpłatnych zajęć dodatkowych, wspieramy jego rozwój, budujemy poczucie własnej wartości oraz uczymy poprzez zabawę.

 

JĘZYK ANGIELSKI

"Potencjał językowy dziecka jest ogromny. Jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez to czego doświadcza na co dzień, co przeżywa i co robi.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników.
Podczas trwania zajęć lektor posługuje się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, dostosowane do możliwości dzieci w danym wieku, rozwijające motorykę dużą i małą, zmysł równowagi, umiejętność współpracy w grupie oraz promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Mają na celu przede wszystkim dobrą zabawę, ale także stymulowanie rozwoju dziecka. Poprzez wykorzystanie różnych form zabaw plastycznych dzieci rozwijają motorykę małą, koordynację oko – ręka, ćwiczą umiejętność chwytania, prawidłowego trzymania kredki. To także świetna okazja do kształtowania zdolności manualnych, tak bardzo potrzebnych m. in. przy późniejszej nauce pisania.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w późniejszej edukacji.
Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez najmłodsze dzieci, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

WARSZTATY KULINARNE

Na warsztatach dzieci mają możliwość przygotowania kanapek, sałatek, ciasteczek itp. Zajęcia nie tylko rozwijają kreatywność, zmysły, ale także dają dziecku satysfakcję, z wykonania samodzielnie tak odpowiedzialnego zadania.

 

DOGOTERAPIA

Zajęcia z udziałem psa są jednymi z najbardziej popularnych zajęć w naszych placówkach. Nasi Podopieczni z utęsknieniem czekają na wizyty swoich czworonożnych przyjaciół. Te niesamowite spotkania służą rozwojowi sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii: wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Codzienne zajęcia, dostosowane do pory roku, obchodzonych świąt oraz dni szczególnych. Zajęcia tłumaczą otaczający dzieci świat a przy okazji wykorzystując różne formy aktywności rozwijają motorykę dużą i małą, umiejętność koncentracji, koordynację wzrokowo – ruchową itp.

SPOTKANIA Z TEATREM DZIECIĘCYM

Teatrzyki pozwalają dzieciom na przeżycie wyjątkowej przygody, zabierają je w świat baśni, fantazji i wyjątkowych bohaterów.